steroidy

Steroidy jsou biologicky aktivní látky, které mají podobnou chemickou strukturu – čtyři uhlíkové „kruhy“ (tj. celkem 17 atomů uhlíku) uspořádané v charakteristickém tvaru.

Obrázek: Zjednodušeně znázorněná chemická struktura steroidu. Konec každé úsečky znázorňuje jeden atom uhlíku. Základní strukturu každého steroidu tvoří čtyři „kruhy“ (označené písmeny A, B, C a D), které jsou tvořeny celkem 17 atomy uhlíku (na obrázku očíslovány od 1 do 17). Ostatní uhlíkové atomy, které jsou na obrázku znázorněny (a označeny čísly od 18 výše) mohou a nemusí být součástí konkrétního steroidu. (Zdroj: Wikimedia Commons, Public Domain)

Steroidy mají dvě hlavní biologické funkce: jednak jsou důležitými složkami plazmatických membrán, jednak fungují jako signální molekuly. V tělech živých organismů (rostlin, hub i živočichů, tedy i člověka) se přirozeně vyskytují stovky různých steroidů. Mezi steroidy se řadí mj. cholesterol, steroidní hormony (tj. všechny pohlavní hormony a hormony kůry nadledvin), žlučové kyseliny, některá antiflogistika (protizánětlivé léky) apod.