srdeční zástava

Srdeční zástava neboli zástava srdce je náhlé a úplné zastavení toku krve, které je důsledkem ztráty mechanické funkce srdce. Mezi její příznaky se řadí ztráta vědomí, abnormální dýchání nebo zástava dýchání. Někteří postižení mohou před srdeční zástavou pociťovat bolest na hrudi, dušnost nebo nauzeu. Není-li okamžitě zahájena resuscitace, pacient s největší pravděpodobností zemře.

Viz také srdce.

Související příspěvky: