nauzea

Nauzea je odborný výraz pro „nevolnost“ či „nucení na zvracení“.