resuscitace

Resuscitace je proces obnovení základních životních funkcí (např. dýchání nebo srdeční činnost) u pacienta v kritickém stavu. Používání různých resuscitačních metod je důležitou součástí intenzivní medicíny, úrazové chirurgie a akutní medicíny. Nejznámější resuscitační metodou je kardiopulmonální resuscitace.

Odvozené přídavné jméno je resuscitační, odvozené sloveso je resuscitovat.