dušnost

Dušnost neboli dyspnoe je závažný příznak, kterému je třeba vždy věnovat neodkladnou pozornost. Dušnost znamená pocit obtížného nebo namáhavého dýchání nebo pocit nedostatku vzduchu. Může být provázena zrychleným dýcháním, pískoty a vrzoty, sípáním nebo potřebou při dýchání stát.

Akutně vzniklá dušnost je naléhavým příznakem, který musí být řešen přivoláním rychlé záchranné pomoci. Může se jednat o zhoršení astmatu či chronické obstrukční plicní nemoci, ale také o plicní embolii, pneumonii nebo je příčina kardiální. Příčinou může být i cizí těleso v dýchacích cestách. Emoční labilita může způsobit akutně prohloubené a zrychlené dýchání, které může vést až k metabolickým změnám a dalším projevům, např. k tetanii.

Chronická dušnost je méně naléhavým, nicméně omezujícím příznakem. Je obvykle komplikací základní choroby. Pacienti jsou obvykle pravidelně sledovaní lékařem a užívají dlouhodobou terapii. V závažných případech je doma instalován ventilátor.