dušnost

Dušnost je závažný příznak, kterému je třeba vždy věnovat neodkladnou pozornost. Dušnost znamená pocit obtížného nebo namáhavého dýchání nebo pocit nedostatku vzduchu. Může být provázena zrychleným dýcháním, pískoty a vrzoty, sípáním nebo potřebou při dýchání stát.

Akutně vzniklá dušnost je naléhavým příznakem, který musí být řešen rychlou záchrannou pomocí. Může se jednat o zhoršení astmatu, chronické obstrukční plicní choroby, plicní embolii, o pneumonii nebo je příčina kardiální. Příčinou může být i cizí těleso v dýchacích cestách. Emoční labilita může způsobit akutně prohloubené a zrychlené dýchání, které může vést až k metabolickým změnám a dalším projevům, např. k tetanii.

Chronická dušnost je méně naléhavým, nicméně omezujícím příznakem. Je obvykle komplikací základní choroby. Pacienti jsou obvykle pravidelně sledovaní lékařem a užívají dlouhodobou terapii. V závažných případech je doma instalován dýchací přístroj.
Vyhledat „dušnost“ na NZIP