arterioskleróza

Arterioskleróza doslova znamená „tvrdnutí tepen“. Jedná se o ztluštění, ztvrdnutí a ztrátu pružnosti (elasticity) cévní stěny tepen. Tento proces postupně omezuje průtok krve do orgánů a tkání a může vést k vážným zdravotním problémům. Odborníci rozlišují tři typy arteriosklerózy:

  • ateroskleróza – zúžení tepen v důsledku nahromadění aterosklerotických plátů uvnitř tepen; tato forma arteriosklerózy postihuje velké a středně velké tepny.
  • arterioloskleróza – na rozdíl od aterosklerózy postihuje pouze malé tepny a tepénky (arterioly), které přivádějí živiny a krev do buněk;
  • mediokalcinóza – vyskytuje se především u starších osob, nejčastěji v tepnách dolních končetin; jedná se o ukládání vápníku ve střední vrstvě (lat. tunica media) cévní stěny.

Odvozené přídavné jméno je arteriosklerotický.

Viz také tepny (arterie), skleróza.