průsvit

Průsvit (lat. lumen) je vnitřní průměr nějaké trubicovité struktury. V souvislosti s lékařstvím se tento termín nejčastěji používá v souvislosti průsvit tepny nebo průsvit žíly. Pokud se průsvit některé krevní cévy postupem času zmenšuje, znamená to nějaký problém, který může být i velmi závažný (např. vede k ucpání důležité tepny apod.).