hemokoagulace

Hemokoagulace, koagulace krve, krevní srážlivost nebo jen koagulace je označení pro přirozený proces srážení krve, který je nezbytný pro zástavu jakéhokoli – i sebemenšího – krvácení. Tento proces je poměrně komplikovaný, ale zjednodušeně se dá popsat jako vytvoření „záchranné sítě“ z fibrinových vláken, do které se zachytávají krevní destičky, červené krvinky i bílé krvinky. Nakonec se vytvoří krevní sraženina, která zabrání dalšímu krvácení. Celý proces je řízen řadou koagulačních faktorů.

Vyšetření krevní srážlivosti je někdy součástí laboratorního vyšetření krve.