dyslipidemie

Dyslipidemie neboli dyslipoproteinemie, tedy nemoci s odchylkami krevních hladin tuků, dříve označované jako hyperlipoproteinemie, jsou jedním z nejvýznamnějších rizikových faktorů aterosklerózy. Dnes se upřednostňuje název dyslipidemie, neboť při jejich projevech se vždy nejedná o zvýšení, ale někdy o snížení některých frakcí lipidů a také o kvalitativní změny.

Viz také dys-, -emie.