předpona dys-

dys- je předpona, která znamená „zeslabený, vadný, porušený“. Tato předpona obvykle vyjadřuje něco špatného či negativního, poruchu či zhoršení. Příklady:

Viz také další pojmy v rejstříku, které obsahují výraz dys-.