enterální výživa

Enterální výživa je umělá výživa podávaná do trávicího traktu (tedy jinou formou, než je běžná dieta). Dnes je v oblasti umělé výživy dávána přednost všem formám enterální výživy před parenterální výživou.

VIz také parenterální výživa.

Související příspěvky: