výživová sonda

Výživová sonda je zdravotnický prostředek, který slouží k zajištění výživy pro pacienty, kteří nemohou přijímat potravu ústy, nejsou schopni bezpečně polykat nebo potřebují doplnit některé živiny. Výživová sonda může být umístěna dočasně (pro léčbu akutních stavů) nebo trvale (v případě chronického postižení). Lékaři používají celou řadu různých výživových sond. Výživové sondy jsou obvykle vyrobeny z polyuretanu nebo ze silikonu.

Viz také výživa, sonda, nazogastrická sonda, gastrostomická sonda.