gastrostomická sonda

Gastrostomická sonda neboli PEG sonda je speciální hadička, která je chirurgicky zavedena skrze břišní stěnu přímo do žaludku. Lékaři používají gastrostomickou sondu k umělé výživě u některých skupin pacientů, u nichž nelze snadno využít nazogastrickou sondu (například malé děti, dospělí pacienti s neurologickými onemocněními apod.).

Viz také gastrostomie, sonda, nazogastrická sonda.