gastrostomická sonda

Gastrostomická sonda je speciální hadička, která je chirurgicky zavedena skrze břišní stěnu přímo do žaludku. Lékaři používají gastrostomickou sondu k umělé výživě u některých skupin pacientů, u nichž nelze snadno využít nazogastrickou sondu (například malé děti, dospělí pacienti s neurologickými onemocněními, neprůchodností jícnu apod.). Konkrétním příkladem gastrostomické sondy je tzv. PEG sonda.

Viz také gastrostomie, sonda, nazogastrická sonda.