enterální

Enterální znamená „střevní“. Příklady:

Viz také enter(o)-, parenterální.