Vyhledávání v obsahu NZIP

Počet výsledků: 19

Otevřít filtraci
Jako enterální (střevní) výživu označujeme umělou výživu podávanou do trávicího traktu (tedy jinou formou, než je běžná dieta). Dnes je v oblasti umělé výživy dávána přednost v...
Jako parenterální výživu označujeme výživu podávanou infuzemi do žil. Parenterální výživa se využívá při nefunkčnosti trávicího traktu. Parenterální podání roztoků pak zajistí...
Lykopen se vyskytuje v rajčatech. Je to karotenoid blízký vitaminu A (acyklická forma beta-karotenu). Podle některých epidemiologických studií je považován za antiaterogenní (p...
Při některých nemocech jícnu či poruchách polykání se zavádí tzv. gastrostomie. Tenká hadička je vyvedena přímo na kůži břicha ze žaludku. Nemocný se může bez problémů sprchova...
Lidský život se prodlužuje zvyšováním kvality zdravotní péče i změnami životního stylu, přičemž dietní faktory hrají podstatnou roli. Prakticky jediným opatřením, kterým dokáže...
Chronické i akutní střevní záněty jsou onemocnění, která vyžadují vždy také dietní léčbu. V akutních stadiích a při relapsech (znovuvzplanutí nemoci) je nutné zvažovat enterál...
Zatímco nutriční (výživové) faktory mohou hrát určitou roli v prevenci i ve vzniku nádorových onemocnění, je podíl dietních opatření v léčbě onkologických onemocnění sporný. Ve...
Malnutrice (podvýživa) je onemocnění podmíněné nedostatečným příjmem živin, neschopností vstřebávat živiny při nemocech trávicího traktu nebo nadměrným katabolismem (odbouráván...
Šetřící žaludeční dieta je obecně doporučována pacientům s žaludečními vředy nebo chronickou gastritidou. Jaká jsou obecná pravidla této diety, a jaké jsou konkrétní příklady j...
Imunita a výživa představují jednu z vědecky nejproblematičtějších oblastí dietologie. Je pravděpodobné, že dieta nemá prakticky žádný vliv na rozvoj onemocnění imunity, avšak...

Zobrazeno 1 až 10 z 19

Kategorie

Typ

Počet výsledků