primoinfekce

Primoinfekce neboli primární infekce je první infekce konkrétním patogenem, obvykle virem. Při primoinfekci se tělo s tímto patogenem setkává poprvé, proto proti němu v daném okamžiku ještě nemá protilátky (ale v reakci na něj si nějaké vytvoří). Příkladem je primoinfekce virem herpes simplex, na jejímž základě organismus získá určitou míru imunity.

Opakem primoinfekce je rekurentní infekce.

Viz také infekce.