primární infekce

Primární infekce je jiný název pro primoinfekci.

Viz také infekce.