imunita

Imunita je schopnost mnohobuněčných organismů (tedy i lidí) odolávat patogenům. Studiem imunity a jejích poruch se zabývá celý vědní obor – imunologie.

Viz také imunitní systém, buněčná imunita, humorální imunita, kolektivní imunita.