imunita

Imunita je schopnost mnohobuněčných organismů (tedy i lidí) odolávat patogenům. Studiem imunity a jejích poruch se zabývá celý vědní obor – imunologie. Odborníci rozlišují různé typy imunity – podle toho, které složky imunitního systému se podílejí na dané imunitní reakci:

Tabulka: Různé typy imunity
  buněčná imunita humorální imunita
vrozená (nespecifická) imunita neutrofily, monocyty, makrofágy, dendritické buňky, NK buňky komplement, interferony
získaná (specifická) imunita T-lymfocyty protilátky (uvolňované z B-lymfocytů)

Odvozené přídavné jméno je imunitní.

Viz také další pojmy v rejstříku, které obsahují výraz imunita, imunitní apod.