rekurentní infekce

Rekurentní infekce je opakovaná infekce určitým patogenem, obvykle virem. Na rozdíl od primoinfekce již tělo v tomto okamžiku protilátky vůči tomuto patogenu, proto je i imunitní reakce jiná. Rekurentní infekce se během života mohou opakovat (vracet) i vícekrát. Typickým příkladem je rekurentní infekce virem herpes simplex, která mívá mírnější průběh než primoinfekce.

Viz také infekce, primoinfekce, reinfekce.