virus herpes simplex

Virus herpes simplex neboli HSV (zkratka pochází z anglického názvu herpes simplex virus) je souhrnné – a tedy ne zcela přesné – označení pro dva vývojově příbuzné DNA viry:

  • virus herpes simplex 1 (HSV-1) – způsobuje infekce především v oblasti úst a obličeje,
  • virus herpes simplex 2 (HSV-2) – nejčastěji postiženou oblastí bývají genitálie a jejich blízké okolí.