protilátková imunita

Protilátková imunita je jiný název pro humorální imunitu.