humorální imunita

Humorální imunita neboli protilátková imunita je imunitní reakce zprostředkovaná protilátkami, které jsou rozpuštěny v tělních tekutinách, zvláště pak v krevní plazmě. Protilátky se navážou na antigeny, které se vyskytují na povrchu cizorodých struktur (nejčastěji viry a bakterie). Tím jsou tyto patogeny „označeny“ pro následnou likvidaci jinými složkami imunitního systému. Protilátkovou imunitu zajišťují B-lymfocyty.

Viz také imunita, buněčná imunita.