B-lymfocyty

B-lymfocyty jsou buňky imunitního systému. Tento typ lymfocytů vytváří a uvolňuje protilátky, které se vážou ke zcela konkrétním antigenům na povrchu cizorodých či infikovaných buněk; takto „označenou“ buňku pak zlikvidují jiné buňky imunitního systému.

Viz také lymfocyty, -cyt, protilátková imunita.