retroviry

Retroviry jsou skupinou RNA virů, které pomocí reverzní transkripce přepisují svou genetickou informaci (uloženou v RNA) do molekuly DNA a tu pak „vmezeří“ do DNA hostitelské buňky. Mezi retroviry ohrožující lidské zdraví se řadí zejména HIV.