reverzní transkripce

Reverzní transkripce je proces, při kterém podle „vzoru“ RNA vzniká DNA. Reverzní transkripce je zcela zásadní proces v životním cyklu retrovirů, neboť ty mají svou genetickou informaci uloženou v molekule RNA: pomocí reverzní transkripce ji „přepíšou“ do DNA a tu pak „vmezeří“ do DNA hostitelské buňky.