HIV

HIV je zkratka pro virus lidské imunodeficience (zkratka pochází z anglického názvu human immunodeficiency virus), který se řadí mezi RNA viry. Pokud HIV není včas diagnostikován a léčen, u infikovaného člověka se postupem času rozvine onemocnění, které je označováno jako syndrom získané imunodeficience neboli AIDS.

Viz také imunodeficience, sekundární imunodeficience.

Pojem souvisí s kategoriemi:

HIV