koncovka -skopie

-skopie je přípona, která znamená „zkoumání/prohlížení nějakým přístrojem či nástrojem“. Nástroj, který se používá u konkrétní „-skopie“, má koncovku „-skop“. Obě koncovky se obvykle kombinují s cizím názvem orgánu či jiné tělní struktury, která je daným způsobem zkoumána. Příklady:

Viz také další pojmy v rejstříku, které obsahují výraz -skopie.