bronchoskopie

Bronchoskopie je endoskopické vyšetření průdušek. Přístroj používaný při bronchoskopii se označuje jako bronchoskop: je to ohebná trubice vybavená optikou, která se po místním znecitlivění zavádí ústy skrze průdušnici do pacientových průdušek. Vyšetřující má přitom možnost odebrat vzorky tkáně (viz biopsie). Bronchoskopii může lékař indikovat u opakovaných zánětů dýchacích cest, při podezření na zhoubný nádor apod.

Odvozené přídavné jméno je bronchoskopický.

Viz také bronch(o)-, -skopie, endoskopie.