hysteroskopie

Hysteroskopie je endoskopické vyšetření děložní dutiny. Při tomto vyšetření lékař zavede do dělohy skrze pochvu a kanál děložního hrdla nástroj označovaný jako hysteroskop. Hysteroskopie slouží k diagnostice různých onemocnění, a kromě přímého pozorování děložní dutiny může lékař v případě potřeby provést biopsii, excizi či resekci útvarů v této dutině.

Odvozené přídavné jméno je hysteroskopický.

Obrázek: Hysteroskopie – schematický nákres. (Zdroj: By BruceBlaus - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=44969115)

Viz také -skopie, endoskopie.