hysteroskopie

Hysteroskopie je endoskopické vyšetření děložní dutiny. Při tomto vyšetření lékař zavede do dělohy skrze pochvu a kanál děložního hrdla nástroj označovaný jako hysteroskop. Hysteroskopie slouží k diagnostice různých onemocnění, a kromě přímého pozorování děložní dutiny může lékař v případě potřeby provést biopsii, excizi či resekci útvarů v této dutině.

Odvozené přídavné jméno je hysteroskopický.

Viz také -skopie, endoskopie.