torakoskopie

Torakoskopie je endoskopické vyšetření pleurální dutiny. Provádí se buď v celkové anestezii nebo v lokální anestezii, neboť před zavedením přístroje musí být do pacientova těla uměle vytvořen otvor. Torakoskopie slouží k diagnostice různých onemocnění, a kromě přímého pozorování pleurální dutiny může lékař v případě potřeby provést biopsii, excizi či resekci útvarů v této dutině, případně drenáž pleurálního výpotku.

Odvozené přídavné jméno je torakoskopický.

Viz také -skopie, endoskopie.