angiotenzin-konvertující enzym 2

Angiotenzin-konvertující enzym 2 neboli ACE2 (zkratka pochází z anglického názvu angiotensin-converting enzyme 2) je enzym, který se nachází na povrchu buněk v plicích, tepnách, srdci, ledvinách a střevech. ACE2 snižuje krevní tlak, neboť rozkládá oligopeptid označovaný jako angiotenzin II (který má vazokonstrikční účinky) na kratší oligopeptid, označovaný jako angiotenzin(1-7) (ten má naopak vazodilatační účinky). ACE2 tak působí proti účinku ACE, který naopak krevní tlak zvyšuje.

V roce 2020 se ukázalo, že ACE2 je rovněž receptorem pro některé koronaviry – mezi nimi i SARS-CoV-2, který způsobuje onemocnění COVID-19.

Viz také angiotenzin, angiotenzin-konvertující enzym.