koronavirus

Označení koronavirus se používá pro jakýkoli virus, který patří do podčeledi Coronaviridae. Jde o souhrnné označení pro dvě podčeledi virů, které způsobují onemocnění u zvířat a lidí, a to s různým stupněm závažnosti.

Virus SARS-CoV-2, který v roce 2020 způsobil celosvětovou pandemii COVID-19, je jen jedním z mnoha různých koronavirů.
Vyhledat „koronavirus“ na NZIP