koronaviry

Označení koronavirus se používá pro jakýkoli virus, který patří do čeledi Coronaviridae. Jde o souhrnné označení pro dvě podčeledi virů, které způsobují onemocnění u zvířat a lidí, a to s různým stupněm závažnosti.

Koronaviry patří do velké rodiny tzv. obalených RNA virů. Koronaviry byly objeveny v 60. letech 20. století a řadí se mezi viry vyvolávající zoonotické infekce: většina z nich cirkuluje mezi zvířaty. Široké spektrum koronavirů se nachází u netopýrů. Koronaviry vyvolávají primárně onemocnění dýchacího systému a trávicího traktu lidí, ptáků a savců.

V posledních dvaceti letech se objevily tři nové zoonotické koronaviry, které způsobují onemocnění u lidí:

Odvozené přídavné jméno je koronavirový.

Viz také viry.

Pojem souvisí s kategoriemi:

COVID-19