peptidy

Peptid je relativně krátká lineární (nevětvená) molekula tvořená dvěma nebo více aminokyselinami (pro zjednodušení si je můžete představit jako „korálky“). Podle toho, kolik „korálků“ je spojeno, dělíme peptidy na dipeptidy, tripeptidy a oligopeptidy. Peptidy jsou jednak stavebními jednotkami proteinů, jednak produktem rozpadu metabolismu proteinů.

Řetězce aminokyselin delší než oligopeptidy se označují jako polypeptidy.