mozkové pleny

Mozkové pleny jsou meningy nacházející se v oblasti mozku.