míšní pleny

Míšní pleny jsou meningy nacházející se v oblasti míchy.