Vyhledávání v obsahu NZIP

Filtrace výsledků

Kategorie

Typ

Počet výsledků

Screeningové programy
ČLÁNEK

... u… " >rakovinou prsu více než pět tisíc žen. Díky funkčnímu Screeningový program je zdravotní program... ... nízkoenergetického rentgenového záření. Mamografie se používá v programu screeningu rakoviny prsu.… " >mamografie... ... je screeningový program zaměřený na vyhledávání časných stadií karcinomu prsu.… " >mamografický screening...

Programy prevence (screeningu) zhoubných nádorů v ČR
ČLÁNEK

... prsu neboli mamografický screening je screeningový program zaměřený na vyhledávání časných stadií... ... je to Screening rakoviny děložního čípku neboli cervikální screening je screeningový program zaměřený... ... kolorektální screening je screeningový program zaměřený na vyhledávání časných… " >kolorektálním screeningu...

Národní screeningové centrum
ČLÁNEK

... zdraví obyvatel. NSC vzniklo pro účely: vybudování jednotného systému Screeningový program... ... Národní screeningové centrum (NSC) je organizační jednotkou Ústavu zdravotnických informací... ... metodického a personálního zázemí pro zavádění, realizaci a hodnocení screeningových programů v ČR. Činnost...

Národní program screeningu kolorektálního karcinomu v České republice
ZDROJ

... Národní program screeningu kolorektálního karcinomu v České republice byl zahájen již v roce 2000... ...: screeningovou metodou tehdy byl test okultního krvácení do stolice prováděný jednou za dva roky. Od roku 2009... ... si mohli lidé starší 55 let zvolit jako primární screeningovou metodu kolonoskopii, v roce 2020 byla věková...

Národní program screeningu karcinomu prsu v České republice (mamografický screening)
ZDROJ

... Národní program screeningu karcinomu prsu v České republice byl zahájen v září 2002. Od té doby... ... byl program postupně doplněn systémem pro monitorování indikátorů kvality, který je založen na sběru a analýze... ... screeningového programu na epidemiologii karcinomu prsu v České republice. Ačkoli incidence onemocnění i nadále...

Oficiální výsledky Národního programu screeningu karcinomu prsu za rok 2018
ZDROJ

... Dosud nejnovější výsledky Národního programu screeningu karcinomu prsu byly prezentovány... ... v listopadu 2019 v Brně na 17. ročníku konference „Datový audit mamografického screeningu v praxi“. V průběhu... ... programu. Dlouhodobě se zvyšuje podíl zhoubných nádorů prsu diagnostikovaných v klinickém stadiu I, kdy...

Novorozenecký screening
ČLÁNEK

... veřejnost a poskytuje podrobné informace o programu Novorozenecký screening je aktivní a celoplošné... ... Novorozenecký screening je aktivní a celoplošné (celostátní) vyhledávání chorob v jejich časném... .... novorozenecké screeningové kartičce. Krev se odebírá za definovaných podmínek všem novorozencům narozeným...

Národní program screeningu karcinomu děložního hrdla v České republice
ZDROJ

... do organizovaného Národního programu screeningu karcinomu děložního hrdla v České republice. V lednu 2008...

Národní screeningové centrum
ZDROJ

... Národní screeningové centrum (NSC) je organizační jednotkou Ústavu zdravotnických informací... ... metodického a personálního zázemí pro zavádění, realizaci a hodnocení screeningových programů v ČR. Posláním...

Všeobecné preventivní prohlídky dospělých
ČLÁNEK

... je vyšetření prsu pomocí nízkoenergetického rentgenového záření. Mamografie se používá v programu screeningu... ... je screeningový program zaměřený na vyhledávání časných stadií karcinomu prsu.… " >screeningu rakoviny prsu... .... Účast na Screeningový program je zdravotní program, při kterém jsou v populaci s průměrným rizikem...

Zobrazeno 1 až 10 z 19