hemofiltrace

Hemofiltrace je léčebná metoda, při které jsou z organismu odstraňovány odpadní produkty metabolismu, které se v krvi hromadí při selhání ledvin. Hemofiltrace je jednou z metod náhrady funkce ledvin. Princip čištění krve je založen na konvekci (proudění látek vyvolané tlakem) skrze polopropustnou membránu.