polopropustná membrána

Polopropustná membrána neboli semipermeabilní membrána je membrána, která je propustná pouze pro některé rozpuštěné látky. Propustnost membrány pro konkrétní látku je dána obvykle velikostí nebo nábojem molekuly rozpuštěné látky. Polopropustné membrány mohou být přirozené i umělé:

  • buněčná membrána – příklad přirozeně se vyskytující polopropustné membrány,
  • membrána využívaná při hemodialýze – příklad uměle vytvořené polopropustné membrány, nachází se v tzv. „umělé ledvině“.

Viz také buněčná membrána.