selhání ledvin

Selhání ledvin znamená náhlé zhoršení či postupné zhoršování funkce ledvin. Viz akutní poškození ledvin, chronické onemocnění ledvin.

Viz také ledviny.