náhrada funkce ledvin

Náhrada funkce ledvin neboli RRT (zkratka pochází z anglického názvu renal replacement therapy) je obecný pojem označující jeden z léčebných postupů, který nahrazuje normální funkci ledvin. Používá se u pacientů s akutním poškozením ledvin. V úvahu přichází nejčastěji hemodialýza, peritoneální dialýza, hemofiltrace a hemodiafiltrace. V krajním případě může lékař indikovat i transplantaci ledviny.

Viz také intermitentní náhrada funkce ledvin, kontinuální náhrada funkce ledvin.