filtrace

Filtrace je obecné označení pro fyzikální proces oddělování určitých částic nebo molekul z tekutiny pomocí filtru – tedy membrány či podobného „zařízení“ (nejjednodušším příkladem je papírový filtr na kávu).

Tekutina, která vznikne filtrací, se označuje jako filtrát.

Viz také další pojmy v rejstříku, které obsahují výraz filtrace.