hemodiafiltrace

Hemodiafiltrace je léčebná metoda, při které jsou z organismu odstraňovány odpadní produkty metabolismu, které se v krvi hromadí při selhání ledvin. Hemodiafiltrace je jednou z metod náhrady funkce ledvin. Princip čištění krve spočívá v kombinaci dvou fyzikálních jevů:

  • difuze – pohyb molekul přes membránu z místa s vyšší koncentrací do místa s nižší koncentrací,
  • konvekce – proudění látek vyvolané tlakem.

Při hemodiafiltraci se využívá polopropustná membrána, podobě jako při hemodialýze.

Viz také filtrace, ultrafiltrace.