Dětské nemoci

V prvních letech života prodělají děti řadu infekčních nemocí. Díky vysoké proočkovanosti se původně běžné dětské nemoci jako spalničky, příušnice či černý kašel staly ojedinělými. Onemocnění jako spála, zánět středního ucha nebo zánět mandlí, proti kterým očkování neexistuje, se vyskytují stále v hojné míře. Dalšími útrapami, které se vyskytující typicky v dětském věku, jsou např. febrilní křeče nebo zánět slepého střeva. V této kategorii najdete detailní informace o nejčastějších nemocech v dětském věku, jejich příčinách a o účinných preventivních a léčebných opatřeních.


Články

 • Akutní průjem u dětí

  Akutní infekční gastroenteritida je nejčastější příčinou průjmu u dětí. Obzvlášť často jím onemocní kojenci nebo malé děti do třetího roku. Při průjmu stolice nepříjemně zapáchá a dochází k častějšímu a řidšímu vyprazdňování než obvykle.

 • Kojenecká kolika

  Kojenecké koliky začínají většinou kolem 2. týdne věku dítěte, gradují kolem 6. týdne a odeznívají zhruba koncem 3. měsíce. Koliky jsou křečovité silné bolesti především v oblasti břicha. Kolikami trpí kolem 10 až 15 % všech dětí. Příčina zatím není zcela jasná.

 • Zácpa u dětí

  Při zácpě (obstipaci) dochází ke zpožděnému nebo bolestivému vyprazdňování stolice. Trvá nejméně dva týdny a je doprovázena podstatnými negativní vlivy pro dítě. Četnost stolice může, ale nemusí být snížena. Trvá-li déle než dva měsíce, může to už být chronický problém. Léčba spočívá v akutních opatřeních a časté a dlouho trvající medikamentózní léčbě.

 • Rozštěpy rtu a patra

  Rozštěpy rtu a patra jsou druhé nejčastěji se vyskytující vrozené vývojové vady, hned po vrozených vadách končetin. Ve střední Evropě se rozštěpy rtu a patra vyskytují u jednoho z 600 až 700 novorozenců, přičemž chlapci jsou postiženi o něco častěji než dívky. Diagnóza je většinou stanovena ještě během těhotenství. Léčba může být zahájena hned po porodu a většinou pokračuje až do dosažení dospělosti. Cílem léčby je funkční i estetická rehabilitace pacienta. Optimálních výsledků lze dosáhnout pouze účinnou mezioborovou spoluprací, kdy jsou do léčby zapojeni odborníci z mnoha disciplín [1].

 • Noční pomočování u dětí

  Nekontrolované pomočování dětí ve věku 4–5 let se odborně označuje jako enuréza neboli inkontinence moči. Po 5. roce věku občas dojde k úniku moči u 15–20 % dětí, po 7. roce věku asi u 10 % dětí a po 10. roce věku asi 3 % dětí, z toho dvě třetiny dětí se pomočují pouze v noci (noční pomočování, latinsky enuresis nocturna). Pomočování se častěji vyskytuje u chlapců.

 • Infekce močových cest u dětí

  Infekce močových cest je souhrnný pojem pro zánět močových cest podmíněný většinou bakteriemi, ojediněle viry nebo kvasinkami. Tyto záněty se týkají ledvin, močovodu, močového měchýře a močové trubice. U chlapců může být postižena prostata, chámovod a nadvarlata. Pokud je postižen měchýř, hovoříme o zánětu močového měchýře. Tento zánět probíhá bez horečky. Pokud se přidá horečka, jsou často postiženy i ledviny; pak hovoříme o zánětu horních močových cest (pyelonefritida).

Doporučené externí zdroje

 • Rozštěp patra a/nebo rtu

  Jaké mohou být příčiny rozštěpu rtu a patra a kdy nejdříve je možné tuto vrozenou vadu zjistit? Které zdravotní problémy mohou s uvedenou diagnózou souviset? Co obnáší léčba a jaké chirurgické zákroky, při této rozštěpové vadě, je třeba podstoupit? Odpovědi na tyto otázky a další informace k danému tématu, naleznete v uvedených zdrojích.

  Přejít na externí zdroj
 • Rotavirové infekce

  Co jsou rotaviry a jaká onemocnění způsobují? Jak se přenáší rotavirová infekce, koho nejčastěji postihuje a jakým způsobem je možné se proti ní bránit? Proč je při průjmu důležité dbát na dostatečný příjem tekutin a kdy je nutné vyhledat lékaře? Odpovědi na tyto otázky a další informace, které se týkají rotavirové infekce naleznete v uvedených zdrojích.

  Přejít na externí zdroj
 • Příušnice

  Zdroje věnované původci, cestě přenosu, příznakům, komplikacím, diagnostice a léčbě příušnic. Dozvíte se, jaká rizika představuje nákaza příušnicemi v dospělosti, z jakého důvodu se provádí očkování proti této infekční chorobě nebo která opatření by se měla dodržovat v případě nákazy dítěte, aby nedošlo k šíření příušnic.

  Přejít na externí zdroj
 • Pes equinovarus

  Zdroje věnované příčinám, projevům, komplikacím, diagnostice a léčbě pes equinovarus. Příspěvky se zaměřují především na průběh léčby této vrozené vady nohy, včetně rehabilitace a fyzioterapie. Pozornost je věnována také Ponsetiho metodě a ortopedickým pomůckám.

  Přejít na externí zdroj

Související témata

Očkování dětí