Anatomie, fungování lidského těla

Projděte si s námi základy stavby lidského těla a jeho správného fungování. Články v jednotlivých kategoriích jsou doprovázeny názornými ilustracemi.


Články

 • Pohybový aparát

  Pohybový aparát lidského těla zahrnuje všechny struktury, které člověku umožňují nejen pohyb, ale i aktivní udržování (nejen vzpřímené) polohy. Kromě držení těla a udržování jeho základního tvaru svalový a kosterní systém rovněž chrání před poškozením některé životně důležité orgány, jako jsou například srdce nebo plíce.

 • Periferní nervový systém (PNS): somatický a autonomní oddíl

  Periferní nervový systém (PNS) představuje části nervového systému mimo mozek a míchu. Umožňuje životně důležité spojení mezi centrálním nervovým systémem (CNS) a okolním světem. Jeho nervy se proplétají téměř každou částí těla a umožňují centrálnímu nervovému systému dostávat informace a také vyvíjet činnost. Z anatomického hlediska se PNS člení na somatický nervový systém (SNS) a autonomní nervový systém (ANS).

 • Kosti (kostra)

  Lidská kostra není jen pevná konstrukce, jedná se o nesmírně aktivní systém. V kostře dospělého člověka neustále dochází k tvorbě i k odbourávání kostní tkáně. Rychlost tvorby i odbourávání kostí jsou téměř shodné, proto hmotnost kostní tkáně zůstává prakticky konstantní. Proces přestavby kostí je velmi důležitý například při hojení zlomenin.

 • Neurony: základní stavební jednotky nervového systému

  Neurony jsou vysoce specializované buňky nervové tkáně, jejichž dlouhé výběžky umožňují v těle přenášet nervové impulzy na velkou vzdálenost. Většina neuronů má charakteristický tvar: kromě buněčného těla se vyznačují typickými výběžky, které jsou podle tvaru i funkce rozlišovány na dendrity a axon (nervové vlákno).

 • Páteř

  Páteř je pro kostru jakousi centrální pohyblivou osou. Tvoří nosnou kostru těla a zajišťuje, že můžeme stát vzpřímeně.