Hlava a krk

V oblasti hlavy a krku se nachází velké množství anatomických struktur, které spolu do různé míry souvisejí a některé jsou vzájemně propojeny. Na nos, vedlejší nosní dutiny, uši, hltan a hrtan se specializuje obor otorinolaryngologie neboli ušní, nosní a krční lékařství (ORL). Na zuby, čelisti a ústní dutinu se specializuje obor stomatologie neboli zubní lékařství.


 • Nos a vedlejší nosní dutiny

  Nos – nebo přesněji řečeno nosní dutina – slouží především k čištění, ohřívání a zvlhčování vzduchu, který dýcháme. Aby mohla nosní dutina správně plnit tyto i další funkce, má poměrně složitou strukturu a je vystlána sliznicí. V nosní sliznici se kromě jiného nacházejí čichové receptory a krevní cévy. Nosní sliznice hraje významnou roli v obraně proti choroboplodným zárodkům a poskytuje nám „informace“ mimo jiné tím, že se podílí vnímání vůní a pachů, tedy na čichu. Nefunguje-li správně čich, zhoršuje se i vnímání chuťových podnětů.

 • Ústní dutina a jazyk

  Ústní dutina společně se zuby a jazykem plní řadu důležitých úkolů. Tvoří začátek trávicího traktu a umožňuje prvotní rozmělnění a zpracování potravy a posun rozkousaných soust do jícnu. Kromě toho se výraznou měrou podílí na tvorbě řeči a na komunikaci obecně.

 • Od mléčných zubů až k zubům moudrosti

  Již při narození dítěte jsou v čelistech uloženy všechny zuby. Zhruba od 6. měsíce věku se začínají prořezávat první mléčné zuby. Nejdříve se ve většině případů objeví oba spodní řezáky. Okolo 2,5 roku je mléčný chrup – čítající dohromady 20 zoubků – úplný. U dospělého člověka sestává chrup většinou z 32 zubů: 16 zubů v horní čelisti a 16 zubů v dolní čelisti.

 • Hltan a hrtan

  Ústní dutina i hltan slouží především k příjmu potravy, ale částečně fungují i jako dýchací cesty. Hrtan je součástí horních dýchacích cest a je rovněž nezbytný k tvorbě zvuků (při řeči, zpěvu apod.). Hrtanová příklopka při polykání blokuje průchod do průdušnice. Oblast ústní dutiny a nosohltanu hraje významnou roli také při obraně proti choroboplodným zárodkům. Mandle se podílejí na správném fungování imunitního systému, zvláště pak v dětství.