Očkování

Očkování patří mezi nejúčinnější preventivní opatření v boji proti infekčním onemocněním. Je napodobením přirozené infekce, kdy se tvoří ochranné protilátky. Pokud je očkováním chráněna většina jedinců v populaci, vzniká kolektivní imunita. Děti jsou zdarma povinně očkovány proti devíti nemocem, hrazeny jsou i další vakcíny dětem a rizikovým skupinám dospělých.


Články

 • Očkování do zahraničí

  Při cestování do zahraničí je očkování důležitou ochranou před vybranými infekčními onemocněními. Očkování se týká nejen dospělých osob, ale i dětí a adolescentů. Kromě rutinního očkování musí cestovatel do vybraných destinací absolvovat očkování povinná a dle vlastního rozhodnutí může absolvovat očkování doporučená. Očkování při cestách do zahraničí provádějí specializovaná pracoviště, tzv. střediska očkování a cestovní medicíny. Některá očkování dětí a dospělých do zahraničí může zajistit i praktický lékař pro děti a dorost (PLDD) nebo praktický lékař pro dospělé.

 • Co je očkování proti infekčním onemocněním?

  Očkování je podání očkovací látky do lidského organismu za účelem aktivace imunitního systému a navození obranyschopnosti proti dané nemoci. Očkování patří mezi nejúčinnější preventivní opatření v boji proti infekčním onemocněním. Je napodobením přirozené infekce, kdy dochází k tvorbě ochranných protilátek. Při aplikaci očkovací látky je do těla vpraven antigen, na který organismus reaguje tvorbou ochranných protilátek a stimulací buněčné imunity. Hlavním cílem očkování je chránit lidi před život ohrožujícími infekčními nemocemi a jejich následky.

 • Doporučení k provádění očkování v průběhu pandemie COVID-19

  Očkování je nejlepší a nejúčinnější prostředek v prevenci přenosu a výskytu infekčních onemocnění u jednotlivce i v populaci. Bez očkování nelze kontrolovat výskyt vybraných přenosných onemocnění. Ani nový virus SARS-CoV-2 a onemocnění COVID-19 nebudou pravděpodobně z lidské populace eliminovány bez očkování. Očkovací látka proti novému koronaviru zatím (duben 2020) není k dispozici a ani v nejbližších měsících ji nelze očekávat.

 • Proč je důležité očkovat zdravotníky?

  Očkováním zdravotnických pracovníků se snižuje pravděpodobnost, že se sami nakazí nebo že budou šířit onemocnění na své vnímavé pacienty a své rodinné příslušníky. Cílem očkování zdravotníků je tedy přímo chránit je samotné před onemocněním a nepřímo chránit jejich pacienty a základní infrastrukturu zdravotní péče.

 • Co se v těle děje po očkování?

  Po podání očkovací látky se aktivuje imunitní systém očkovaného a tvorba protilátek proti danému infekčnímu onemocnění. To se někdy může projevit zvýšenou teplotou, zarudnutím v místě vpichu (lokální, místní reakce) nebo celkovými příznaky podobnými chřipkovému onemocnění (celkové reakce). Tyto reakce jsou očekávané, přesto mají být sledovány a hlášeny ošetřujícímu lékaři, který vyhodnotí jejich závažnost.

Doporučené externí zdroje