Očkování HIV pozitivních osob

Pro správně léčených pozitivních osob platí stejná pravidla jako pro očkování ostatních osob. Doporučuje se zejména očkování proti A+B a proti papilomavirovým . V případě cestování a potřeby aplikace je důležitá spolupráce s lékařem příslušného HIV centra a znalost aktuálního zdravotního stavu.

Zdroj: Chmelař J, Chlíbek R, Kosina P, Boštík P. Očkování pacientů s infekcí HIV. Vakcinologie 2018; 12(3): 99–102.

Pokračujte na původní zdroj

Očkování HIV pozitivních osob

Více v kategorii Očkování dospělých