Národní imunizační komise (NIKO)

Národní imunizační komise (NIKO) je poradním Ministerstva zdravotnictví ČR (). Tvoří ji zástupci MZ ČR a zástupci odborných lékařských společností. V rámci NIKO je zřízena Expertní pracovní skupina (EPS). Hlavním posláním EPS NIKO je příprava odborných doporučení pro NIKO za účelem stanovení optimální strategie politiky v České republice, která má směřovat ke snížení , jimž lze pomocí dostupných předcházet.

Pokračujte na původní zdroj

Národní imunizační komise (NIKO)

Více v kategorii Očkování (vakcinace)