Dýchací cesty a plíce

Dýchací systém udržuje stálou výměnu plynů mezi tělem a vnějším prostředím. Mezi akutní potíže s dýchacím systémem se řadí například zánět průdušek, zápal plic či chřipka. K chronickým onemocněním dýchacího systému patří například astma, chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) či chronická bronchitida.


Články

 • CHOPN: co to je?

  CHOPN (chronická obstrukční plicní nemoc) je pomalu postupující onemocnění plic, při kterém se trvale zúží dýchací cesty. Nevzniká ze dne na den, ale v průběhu několika (i mnoha) let a může vést k vážným zdravotním následkům. CHOPN je možné léčit, bohužel však obvykle není možné zcela zvrátit všechna poškození a dosáhnout úplného uzdravení.

 • Astma: co to je?

  Každý den se asi 20 000× nadechneme a vydechneme. Samotná výměna plynů mezi vzduchem a krví probíhá v plicích. Kyslík vstupuje přes membrány plicních sklípků do těla a je rozváděn oběhovým systémem do jednotlivých částí těla, kde je využíván k výrobě energie. Oxid uhličitý je naopak jako odpadní produkt dýchacími cestami odváděn pryč z těla (viz článek Dýchací cesty a plíce: základní informace). Vdechování a vydechování zajišťují dýchací svaly, mezi které se řadí jednak svaly hrudníku, jednak bránice. Abychom dobře porozuměli tomu, co je to astma, je nutné nejprve pochopit, jak funguje normální dýchání.

 • Dýchací cesty a plíce: základní informace

  Dýchání je mimovolný proces, nevyžaduje tedy vědomou kontrolu. Podílí se na něm pohyby hrudníku a bránice (sval oddělující břišní a hrudní dutinu). Dýchání jsme si vědomi pouze ve chvílích, kdy se na něj soustředíme nebo kdy je něčím narušeno, např. náhlou dušností. Dýchání zajišťuje přísun životně důležitého kyslíku. Zdravý dospělý vdechuje a vydechuje asi dvanáctkrát až patnáctkrát za minutu.

 • Záněty dýchacích cest: základní informace

  Dýchací cesty představují systém, do kterého ústy a nosem přichází vzduch, setkává se se sliznicí nosohltanu a pokračuje přes hrtan, průdušnici (horní dýchací cesty) až do místa, kde se rozdělují dvě průdušnice, aby přivedly vzduch do průdušinek a plicních sklípků (dolní dýchací cesty). Opačnou cestou pak jde vydechovaný vzduch zpět.

 • Chřipka: základní informace

  Chřipka je časté virové onemocnění dýchacího systému, které v zimních měsících způsobuje každoroční epidemie. Jedná se o relativně závažnou infekci, která v ČR každoročně způsobí onemocnění statisíců až jednoho milionů obyvatel, a souvisí s ní v průměru téměř dva tisíce úmrtí.

 • Chřipka, nebo chřipce podobné onemocnění?

  Onemocnění dýchacích cest způsobená viry nelze vždy na první pohled s jistotou odlišit. Na otázku, zda se jedná pouze o chřipce podobné onemocnění (ILI) nebo o skutečnou chřipku, dává konečnou odpověď až lékař především na základě anamnézy a příznaků, roli ale hraje i aktuální výskyt příslušného onemocnění v populaci. Existují však určité signály, zda se jedná spíše o chřipku, nebo o chřipce podobné onemocnění.

Doporučené externí zdroje

 • Transplantace plic

  Jaké jsou možnosti moderní medicíny a jakým způsobem lze pomoci člověku s vážnou nemocí? Co vše obnáší transplantace plic a kdy se k ní přistupuje? Jak dlouho trvá operace a jaké mohou nastat komplikace? Odpovědi a další informace, které se týkají transplantace plic, naleznete ve vybraných zdrojích.

  Přejít na externí zdroj
 • Idiopatická plicní fibróza

  Zdroje věnované popisu, rizikovým faktorům, projevům, diagnostice a léčbě idiopatické plicní fibrózy. Získáte informace o specializovaných pracovištích (Centra pro diagnostiku a léčbu intersticiálních plicních procesů), na kterých se provádí diagnostika a léčba této choroby. Není opomenuta ani plicní rehabilitace, která je důležitou součástí léčby.

  Přejít na externí zdroj
 • Astma

  Zdroje věnované příčinám, příznakům, diagnostice a léčbě astmatu, praktickým radám, jak žít s astmatem a jak udržet toto onemocnění pod kontrolou.

  Přejít na externí zdroj

Související témata

Dýchání