Dýchací cesty a plíce

Dýchací systém udržuje stálou výměnu plynů mezi tělem a vnějším prostředím. Mezi akutní potíže s dýchacím systémem se řadí například zánět průdušek, zápal plic či chřipka. K chronickým onemocněním dýchacího systému patří například astma, chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) či chronická bronchitida.


 • CHOPN: co to je?

  CHOPN (chronická obstrukční plicní nemoc) je pomalu postupující onemocnění plic, při kterém se trvale zúží dýchací cesty. Nevzniká ze dne na den, ale v průběhu několika (i mnoha) let a může vést k vážným zdravotním následkům. CHOPN je možné léčit, bohužel však obvykle není možné zcela zvrátit všechna poškození a dosáhnout úplného uzdravení.

 • Astma: co to je?

  Každý den se asi 20 000× nadechneme a vydechneme. Samotná výměna plynů mezi vzduchem a krví probíhá v plicích. Kyslík vstupuje přes membrány plicních sklípků do těla a je rozváděn oběhovým systémem do jednotlivých částí těla, kde je využíván k výrobě energie. Oxid uhličitý je naopak jako odpadní produkt dýchacími cestami odváděn pryč z těla (viz článek Dýchací cesty a plíce: základní informace). Vdechování a vydechování zajišťují dýchací svaly, mezi které se řadí jednak svaly hrudníku, jednak bránice. Abychom dobře porozuměli tomu, co je to astma, je nutné nejprve pochopit, jak funguje normální dýchání.

 • Záněty dýchacích cest: základní informace

  Dýchací cesty představují systém, do kterého ústy a nosem přichází vzduch, setkává se se sliznicí nosohltanu a pokračuje přes hrtan, průdušnici (horní dýchací cesty) až do místa, kde se rozdělují dvě průdušnice, aby přivedly vzduch do průdušinek a plicních sklípků (dolní dýchací cesty). Opačnou cestou pak jde vydechovaný vzduch zpět.

 • Chřipka: základní informace

  Chřipka je časté virové onemocnění dýchacího systému, které v zimních měsících způsobuje každoroční epidemie. Jedná se o relativně závažnou infekci, která v ČR každoročně způsobí onemocnění statisíců až jednoho milionů obyvatel, a souvisí s ní v průměru téměř dva tisíce úmrtí.

 • Chřipka, nebo chřipce podobné onemocnění?

  Onemocnění dýchacích cest způsobená viry nelze vždy na první pohled s jistotou odlišit. Na otázku, zda se jedná pouze o chřipce podobné onemocnění (ILI) nebo o skutečnou chřipku, dává konečnou odpověď až lékař především na základě anamnézy a příznaků, roli ale hraje i aktuální výskyt příslušného onemocnění v populaci. Existují však určité signály, zda se jedná spíše o chřipku, nebo o chřipce podobné onemocnění.

Doporučené externí zdroje

 • Transplantace plic

  Jaké jsou možnosti moderní medicíny a jakým způsobem lze pomoci člověku s vážnou nemocí? Co vše obnáší transplantace plic a kdy se k ní přistupuje? Jak dlouho trvá operace a jaké mohou nastat komplikace? Odpovědi a další informace, které se týkají transplantace plic, naleznete ve vybraných zdrojích.

  Přejít na externí zdroj
 • Idiopatická plicní fibróza

  Zdroje věnované popisu, rizikovým faktorům, projevům, diagnostice a léčbě idiopatické plicní fibrózy. Získáte informace o specializovaných pracovištích (Centra pro diagnostiku a léčbu intersticiálních plicních procesů), na kterých se provádí diagnostika a léčba této choroby. Není opomenuta ani plicní rehabilitace, která je důležitou součástí léčby.

  Přejít na externí zdroj
 • Astma

  Zdroje věnované příčinám, příznakům, diagnostice a léčbě astmatu, praktickým radám, jak žít s astmatem a jak udržet toto onemocnění pod kontrolou.

  Přejít na externí zdroj

Související témata

Dýchání Rakovina plic