Dýchací cesty a plíce

Dýchací systém udržuje stálou výměnu plynů mezi tělem a vnějším prostředím. Mezi akutní potíže s dýchacím systémem se řadí například zánět průdušek, zápal plic či chřipka. K chronickým onemocněním dýchacího systému patří například astma, chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) či chronická bronchitida.


Články

 • Astma: co to je?

  Každý den se asi 20 000× nadechneme a vydechneme. Samotná výměna plynů mezi vzduchem a krví probíhá v plicích: kyslík vstupuje přes membrány plicních sklípků do těla a je rozváděn oběhovým systémem do jednotlivých částí těla, kde je využíván k výrobě energie, zatímco oxid uhličitý je naopak jako odpadní produkt dýchacími cestami odváděn pryč z těla (viz článek Dýchací cesty a plíce: základní informace). Vdechování a vydechování zajišťují dýchací svaly, mezi které se řadí jednak svaly hrudníku, jednak bránice). Abychom dobře porozuměli tomu, co je to astma, je nutné nejprve pochopit, jak funguje normální dýchání.

 • Astma: příčiny a spouštěče

  Astma je ve vyspělých zemích jedním z nejčastějších chronických onemocnění, které často postihuje i děti. Příčiny tohoto stavu zatím nebyly vědecky dostatečně objasněny. Kromě dědičné predispozice zodpovídají za zvýšenou citlivost dýchacích cest především vlivy prostředí a také životní styl.

 • Astma: formy

  V závislosti na podnětu vyvolávajícím onemocnění rozlišujeme mezi alergickým a nealergickým astmatem. Alergické astma je nejčastější formou, obvykle začíná již v dětství a může být doprovázeno atopií. I u dospělých jsou alergie často – až v 80 % případů – primární příčinou vzniku astmatu. Nealergické astma obvykle začíná až v dospělosti. Často se ale vyskytují i smíšené formy. Identifikace spouštěčů astmatu je důležitá pro stanovení vhodných preventivních, terapeutických a rehabilitačních přístupů.

 • Astma: příznaky a průběh

  Astma je chronický (dlouhodobý) zánět dýchacích cest. Onemocnění se vyznačuje mj. střídáním intenzity obtíží: někdy jsou silnější, jindy slabší, někdy dokonce nejsou pociťovány žádné potíže. Krátkodobé výrazné zesílení astmatu, které je zároveň spojeno s dušností, se nazývá astmatický záchvat.

 • Astma: prevence

  Je-li pozorována přecitlivělost na některé látky nebo člověk pociťuje jakékoli potíže, které by mohly poukazovat na onemocnění dýchacích cest, je zapotřebí se co možná nejdříve dostavit k odbornému lékařskému vyšetření. Jen tak lze předejít zhoršení zdravotního stavu a možnému rozvoji příznaků astmatu. Pokud je to možné, je třeba se snažit vyhýbat látkám, na něž má pacient známou přecitlivělost, popř. jiným situacím zhoršujícím astma.

 • Dýchací cesty a plíce: základní informace

  Dýchání je mimovolný proces, nevyžaduje tedy vědomou kontrolu. Podílí se na něm pohyby hrudníku a bránice (sval oddělující břišní a hrudní dutinu). Dýchání jsme si vědomi pouze ve chvílích, kdy se na něj soustředíme nebo kdy je něčím narušeno, např. náhlou dušností. Dýchání zajišťuje přísun životně důležitého kyslíku. Zdravý dospělý vdechuje a vydechuje asi dvanáctkrát až patnáctkrát za minutu.

Doporučené externí zdroje

 • Transplantace plic

  Jaké jsou možnosti moderní medicíny a jakým způsobem lze pomoci člověku s vážnou nemocí? Co vše obnáší transplantace plic a kdy se k ní přistupuje? Jak dlouho trvá operace a jaké mohou nastat komplikace? Odpovědi a další informace, které se týkají transplantace plic, naleznete ve vybraných zdrojích.

  Přejít na externí zdroj
 • Idiopatická plicní fibróza

  Zdroje věnované popisu, rizikovým faktorům, projevům, diagnostice a léčbě idiopatické plicní fibrózy. Získáte informace o specializovaných pracovištích (Centra pro diagnostiku a léčbu intersticiálních plicních procesů), na kterých se provádí diagnostika a léčba této choroby. Není opomenuta ani plicní rehabilitace, která je důležitou součástí léčby.

  Přejít na externí zdroj
 • Astma

  Zdroje věnované příčinám, příznakům, diagnostice a léčbě astmatu, praktickým radám, jak žít s astmatem a jak udržet toto onemocnění pod kontrolou.

  Přejít na externí zdroj