Drogová poradna Společnosti Podané ruce o.p.s.

Poradna je primárně určena na pomoc lidem, kteří se v souvislosti s (nebo obecně závislostním chováním) dostali do potíží. Cílem je snižovat rizika spojená s užíváním těchto látek (nebo různým závislostním chováním) a poskytovat o nich objektivní informace. Hlavním zaměřením poradny jsou včetně .

Pokračujte na původní zdroj

Drogová poradna Společnosti Podané ruce o.p.s.

Více v kategorii Nelegální návykové látky